Libros de texto 2013-2014

Ya esta a vuestra disposición el listado de libros de texto para el curso 2013-2014 en formato Excel con el ISBN, que a la vez identificará los libros que sirven para vender en el próximo mercadillo.

LIBROS DE TEXTO 2013 – 2014 CEIP ANEXA LUGO
TÍTULO EDITORIAL ISBN
1º CURSO – 1º E. PRIM. 1º CICLO Lingua Galega. Proxecto Os camiños do Saber Ed 11 Obradoiro – Santillana 978-84-9972-081-4
Lengua Castellana. Pauta. Los Caminos del Saber Ed11 Santillana 978-84-680-0040-4
Matemáticas castellano. Los Caminos del saber Ed 11 Obradoiro – Santillana 978-84-294-9124-1
Coñecemento do Medio Galego. Proxecto Os Camiños Ed 11 Obradoiro – Santillana 978-84-8224-978-0
1 Lecturas. La Nave de los Libros Ed 11 Santillana 978-84-294-6988-2
Inglés Explorers Class Book 1 Oxford 978-0-19-450994-7
1 Carpeta tamaño folio    
Música (galego) Anaya 978-84-678-0001-2
Religión Católica 1 Tobin Edebé 9788423671489
At. Educativa. Lecturas para crecer 1. Proyecto Más que cuentos E. Edelvives 978 842 637 429 5
 
LIBROS DE TEXTO 2013 – 2014 CEIP ANEXA LUGO
TÍTULO EDITORIAL ISBN
Lingua Galega. Proxecto Os Camiños do Saber Ed 11 Obradoiro -Santillana 978-84-8224-981-0
2º CURSO – 2º E. PRIM. 1º CICLO Lengua Castellana Pauta. Los Caminos del Saber Ed 11 Santillana 978-84-680-0193-7
Matemáticas (Castellano) Los Caminos del Saber Ed11 Obradoiro -Santillana 978-84-294-9670-3
Coñecemento do Medio (Calego) Os Camiños do Saber Ed11 Obradoiro -Santillana 978-84-8224-984-1
Inglés Explorers Class Book 2 Oxford 978-0-19-450995-4
Explorers Actyvity Book 2 Oxford 978-0-19-450875-9
1 Carpeta tamaño folio    
Música ( galego) Anaya 978-84-678-0003-6
Religión Católica 2 Tobin Edebé 9788468300504
At. Educativa. Lecturas para crecer 2. Proyecto Más que cuentos E. Edelvives 978 842 637 431 8
 
LIBROS DE TEXTO 2013 – 2014 CEIP ANEXA LUGO
    TÍTULO EDITORIAL ISBN
Lengua 3 – En línea Anaya Educación 978 84 678 1682 – 2
Lengua 3 Cuaderno 1 Anaya Educación 978 84 678 1683 – 9
Lengua 3 Cuaderno 2 Anaya Educación 978 84 678 1684 – 6
Lengua 3 Cuaderno 3 Anaya Educación 978 84 678 1685 – 3
Lingua 3 – En liña Anaya Educación 978 84 678 2094 -2
1º CURSO – 3º E. PRIM. 2º CICLO Lingua Galega 3 Caderno Anaya Educación 978 84 678 2095 – 9
Matemáticas 3 – En línea Anaya Educación 978 84 678 1705 – 8
Matemáticas 3 Cuaderno 1 Anaya Educación 978 84 678 1706 – 5
Matemáticas 3 Cuaderno 2 Anaya Educación 978 84 678 1707 -2
Matemáticas 3 Cuaderno 3 Anaya Educación 978 84 678 1708 – 9
Coñecemento do Medio 3 – En liña Anaya Educación 978 84 678 2106 – 2
EXPLORERS – Class Book 3 Oxford University Press 978 0 19 450996 – 1
EXPLORERS – Activity Book 3 Oxford University Press 978 0 19 450893 – 3
Música (Galego) 3 Anaya Educación 978 84 678 2129 – 1
Religión Católica 3 (En línea) Anaya Educación 978 84 678 1899 – 4
Atención Educativa: Yo, tú, todos nosotros 3 Santillana Educación 978 84 680 1062 5
PLÁSTICA ( Inglés): Arts and Crafts 3 Oxford University Press 978 84 673 5091 – 3
 
     
LIBROS DE TEXTO 2013 – 2014 CEIP ANEXA LUGO
TÍTULO EDITORIAL ISBN
Lengua 4 – En línea Anaya Educación 978 84 678 1689 – 1
Lengua 4 Cuaderno 1 Anaya Educación 978 84 678 1690 – 7
Lengua 4 Cuaderno 2 Anaya Educación 978 84 678 1691 – 4
Lengua 4 Cuaderno 3 Anaya Educación 978 84 678 1692 – 1
Lingua 4 – En liña Anaya Educación 978 84 678 2100 – 0
2º CURSO – 4º E. PRIM. 2º CICLO Lingua Galega 4 Caderno Anaya Educación 978 84 678 2101 – 7
Matemáticas 4 – En línea Anaya Educación 978 84 678 1712 – 6
Matemáticas 4 Cuaderno 1 Anaya Educación 978 84 678 1713 – 3
Matemáticas 4 Cuaderno 2 Anaya Educación 978 84 678 1714 – 0
Matemáticas 4 Cuaderno 3 Anaya Educación 978 84 678 1715 – 7
Coñecemento do Medio 4 – En liña Anaya Educación 978 84 678 2111 – 6
EXPLORERS – Class Book 4 Oxford University Press 978 0 19 450997 – 8
EXPLORERS – Activity Book 4 Oxford University Press 978 0 19 450909 – 1
Música (Galego) 4 Anaya Educación 978 84 678 2133 – 8
Religión Católica 4 (En línea) Anaya Educación 978 84 678 1903 8
Atención Educativa: Yo, tú, todos nosotros 4 Santillana Educación 978 84 680 1069 – 4
 
LIBROS DE TEXTO 2013 – 2014 CEIP ANEXA LUGO
TÍTULO EDITORIAL ISBN
1º CURSO – 5º E. PRIM. 3º CICLO 5 Matemáticas Cast. Mochila Ligera La Casa del saber Obradoiro – Santillana 978-84-294-9363-4
5 Lengua Cast. Mochila Ligera La Casa del saber Santillana 978-84-294-9320-7
Lingua Galega ABRE A PORTA Anaya 978-84-667-8067-4
Coñecemento do Medio ABRE A PORTA Anaya 978-84-667-8084-1
Inglés Explorers. Class Book 5 Editorial Oxford 978 0 19 4509244
Explorers. Activity Book 5 Editorial Oxford 978 019 4509251
Música. XOGRAR 5 GaliNova 978-84-9737-065-3
Relixión: Se llama Jesús S M 84-675-9859-9
At. Educativa Lecturas para crecer 5 Más que cuentos E. Edelvives 978 842 637 437 0
         
LIBROS DE TEXTO 2013 – 2014 CEIP ANEXA LUGO
  TÍTULO EDITORIAL ISBN
2º CURSO – 6º E. PRIM. 3º CICLO 6 Matemáticas cast. Mochila Ligera La Casa del Saber Obradoiro – Santillana 978-84-294-9383-2
6 Lengua Cast. Mochila Ligera La Casa del Saber Santillana 978-84-294-9337-5
Lingua Galega ABRE A PORTA Anaya 978-84-667-8070-4
Coñecemento do Medio ABRE A PORTA Anaya 978-84-667-8087-2
Inglés Explorers. Class Book 6 Editorial Oxford 978 0 19 4509411
Explorers. Activity Book 6 Editorial Oxford 978 0 19 4509428
Música XOGRAR 6 GaliNova 978-84-9737-066-0
Relixión: Se llama Jesús SM 84-675-9866-7
At. Educativa Lecturas para crecer 6 Más que cuentos E. Edelvives 978 842 637 439 4
Educación para a Cidadanía Anaya 978 846 678 105 3
 
LIBROS DE TEXTO 2013 – 2014 CEIP ANEXA LUGO
TÍTULO EDITORIAL ISBN
EDUCACIÓN INFANTIL 6º (5 ANOS) Inglés: Splash B Oxford 978 -0-19-402518- 8
VIAJE DE SUSO (castellano) 1º trimestre Santillana 978-84-680-0279-8
VIAJE DE SUSO (castellano) 2º trimestre Santillana 978-84-680-0353-5
VIAJE DE SUSO (castellano) 3º trimestre Santillana 978-84-680-0953-7
Matemáticas CALDEIRÓN 3 ( galego) Anaya 978-84-667-7543-4
Religión Católica Nuevo Berit ( castelán) E. Edelvives 978-84-263-835-87
Libro de lectura LETRILANDIA 1 E. Edelvives 9-788426-355836
1 Lapis STAEDTLER triplus slim ( triángular delgado) Art. Nr.118    
100 Follas de papel de cores. Tamaño DIN A4 de 80 gr.    
2 Pegamentos barra PRITT tamaño grande    
1 BLOC Manualidades múltiple    
100 FoliosDIN A 4 de 80 gramos.    
1 caixa de pinturas Plastidecor (24 cores)    
1 Envase grande de toalliñas húmidas  
1 Caixa rotuladores grosos Crayola (12 cores)    
1 Caixa ceras blandas JOVI Soffywax (15 cores)    
1 Mandilón vermello liso ( vale o do ano pasado)    
         
LIBROS DE TEXTO 2013 – 2014 CEIP ANEXA LUGO
EDUCACIÓN INFANTIL 5º (4 ANOS) TÍTULO EDITORIAL ISBN
Inglés: Splash A Oxford 978- 0-19-402516-4
VIAJE DE SUSO ( castelán) 1º trimestre Santillana 978-84-680-0988-9
VIAJE DE SUSO ( castelán) 2º trimestre Santillana 978-84-294-8000-9
VIAJE DE SUSO ( castelán) 3º trimestre Santillana 978-84-680-0924-7
Matemáticas 2 CALDEIRÓN ( galego) Anaya 978-84-667-7542-7
Religión Católica NUEVO BERIT E. Edelvives 978-84-263-835-63
2 Tubos pegamento de tamaño grande (PRITT)  
100 folios Din A 4 80 gr.  
1 Caixa de 24 ceras duras Plastidecor  
1 Taco grande de plastilina  
1 Estuche con dúas cremalleiras  
1 caixa de ceras blandas JOVI Soffywax ( 15 cores)  
1 Lapis triangular groso STADLER Art. Nr. 119  
1 Caixa de 12 rotuladores grosos CRAYOLA  
1 Goma  
1 Afíalapis ( doble)  
1 Paquete de gomets ( de formas e cores)  
2 Envases grandes de toalliñas húmidas  
Mandilón azul liso ( vale o do ano pasado)  
LIBROS DE TEXTO 2013 – 2014 CEIP ANEXA LUGO
4º (3 ANOS) TÍTULO EDITORIAL ISBN
EDUCACIÓN INFANTIL VIAJE DE SUSO ( castelán) 1º trimestre Santillana 978-84-680-0088-6
VIAJE DE SUSO ( castelán) 2º trimestre Santillana 978-84-680-0999-5
VIAJE DE SUSO ( castelán) 3º trimestre Santillana 978-84-680-1002-1
1 Paquete de follas DIN A4 de 80 gramos  
2 Barras de pegamento PRITT tamaño grande  
1 Caixa de 12 rotuladores grosos CRAYOLA  
1 Caixa de 12 ceras brandas Jovi Soffywax (15 cores)  
2 Tacos de Plastilina grandes  
1 Lapis triangular groso STAEDTLER Art. Nr.119  
1 Lapis vermello triangular groso STAEDTLER Noris  
club triplus jumbo Art. Nr. 128-2  
1 Lapis azul triangular groso STAEDTLER noris  
club triplus jumbo Art. Nr. 128-3  
1 Bloc de manualidades múltiple  
1 Caixa PLASTIDECOR PEQUES (12 cores)  
1 Carpeta tamaño folio ( Inglés)  
2 Envases grandes de toalliñas húmidas  
1 Foto simpática  
1 Mandilón azul verde liso aberto por diante

 

Deixar un comentario

O teu enderezo electrónico non se publicará

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.