¿Por qué debería estar asociado?

Estamos para axudarche na formación dos teus fill@s mediante as actividades extraescolares, no seu divertimento coas festas e outras actividades socio- culturais e a mellorar a convivencia entre alumn@s coas excursións. Pero tamén queremos acercarte máis ó colexio ofrecéndote asesoramento e mediación ante calquera conflicto ou situación que xurda na vosa etapa neste centro. Achégate a nós e colaboraremos xuntos no gran proxecto de educar os nosos fill@s para vivir nun mundo mellor.

As últimas comunicacións da ANPA Anexa

A nosa principal canle de comunicación é Telegram

Únete á canle para que te informemos instantáneamente de todalas novidades
Balloon Image

ANPA
¿Qué facemos?

Extraescolares

Complementos formacionales

Na variada oferta de actividades, que teñen un carácter voluntario e non lucrativo preténdese que, mais alá da educación formal os cativos, complementen a súa formación estimulando e canalizando a creatividade. Mediante as actividades extraescolares os nenos obteñen unha autorrealización e satisfacción persoal. Sen pretender ser, como moitas veces oímos, un lugar onde prolongar a estancia dos cativos no centro.

Asesoramos

Informamos e asesoramos

Informamos e asesoramos os país e nais das actividades propias do ANPA de maneira individual e colectiva de todo aquelo que concirna a educación dos seus fillos e fillas e promover que exerciten os seus dereitos e deberes que teñen nese labor .

Convivencia

Fomentamos a convivencia

Fomentamos a convivencia entre a comunidade educativa colaborando co profesorado e alumnado para o bo funcionamento do centro. No seu divertimento coas festas e outras actividades socio- culturais e a mellorar a convivencia entre alumn@s, pais e nais coas excursións.

Participación

Incentivación da participación

Incentivamos a participación das nais e pais no alumnado do centro. Facilitamos a representación e participación das nais es pais do alumnado nos Consellos Escolares.

ANPA Anexa

Velar por unha educación de calidade. Defende os dereitos dos fillos

Tratamos que os pais e titores desempeñedes un papel activo na vida escolar. O obxetivo principal é velar por unha educación de calidade no centro educativo.

O ANPA é unha ferramenta necesaria para poder intervir nas decisións que afectan a educación e benestar dos nosos fillos. e actuar como parte integrante da comunidade educativa.

O que debes saber da ANPA

Respondemos as dúbidas principais e estaremos encantados que nos preguntedes novas dúbidas que incorporaremos aquí para ser transparentes coa asociación, para que formedes parte dela activamente

temos como obxectivo acercar cada vez mais os pais e nais entre si, e crear vínculos para que a etapa de colexio non solo se quede nas aulas, senón que esas relacións tan sanas cruzen as portas do colexio

A Asociación de Nais e Pais CEIP Anexa é unha entidade sin ánimo de lucro co obxetivo de velar pola educación nos alumnos do centre e representar os intereses dos pais, nais ou titores legais, facilitando a participación no colexio

Son asociados da ANPA os pais, nais ou titores legais do centro que abonen a correspondente cuota de asociado

Os estatutos definen os fines da ANPA como por exemplo:

Colaborar coa Dirección do colexio na educación integral do alumnado.

Promover a participación dos pais de alumnos na xestión do centro a través do Consello Escolar

Informar e orientar os seus asociados sobre a problemática da educación dos seus fillos.

Organizar actividades e servizos de tipo asistencial, social, educativo, cultural, recreativo e deportivo para os seus membros e demais compoñentes da comunidade educativa do centro

A través da aportación anual dos socios. 

Pertencer a ANPA permitirache participar dun xeito activo na educación nos nosos fillo colaborando co colexio na mellora, o que repercutirá favorablemente en TODO o alumnado

A ANPA organiza múltiples actividades ó longo do ano escolar que solo poden participar os socios.

A ANPA representa ós pais no conello escolar.

Descontos en diversos establecementos cos que temos establecidos acordos

Cada familia decide o seu nivel de implicación:

  • Pódese ser socio en calqueira momento, simplemente aboando a cuota e cubrindo o seguinte formulario https://anpaanexa.es/asociarse/
  • Pódese participar a través das asambleas.
  • Pode colaborar en actividades puntuais ou permanentes. Sempre ven moi ben unha axuda.
  • Pódense propoñer iniciativas, plantexar temas de debate, etc.
  • Pódese colaborar en conferencias sobre calquera tema que considere de interés para os alumnos: saude, nutrición, psicología, educación, medio ambente, familia, Internet

Xunta directiva actual

Somos pais e nais que altruistamente, dedicamos o noso tempo co único interés de mellorar o colexio que nos axuda a educar ós nosos fillos. Orginazamos as actividades que xestiona a ANPA en beneficio dos alumnos do colexio. Gracias a esta dedicación que desde fai anos desenvolve esta asociación conseguíronse moitos logros, e impulsáronse iniciativas moi valiosas para mellorar o centro e polo tanto o día a día dos alumnos

Presidenta. Trimadre e a cara visible da Anpa que sin o resto de directiva non é nada. O meu traballo é xestionar este marabilloso equipo para conseguir os obxectivos que nos propoñemos como Anpa. Unha tarefa recompensada co sorriso dos alumnos e alumnas de Anexa cada vez que realizamos algunha actividade. O noso lema: TODO POR E PARA OS NENOS E NENAS.
María Gallardo
Secretario. Pai de María o home da documentación, el tanto se pon a revisar as contas como a pedir subvencións. Eso si, que non mande audios que son moi longos.
Felix
Vocal: Tripadre e liante da Anpa, a súa cabeza non para sempre dando ideas novas de actividades e convivencias.
Roberto Otero
Tesoureira. Nai de Alvaro e a muller por e para todo. Encargada sempre das excursións, comidas, documentación, bancos... e todo esto cun sorriso.
Begoña
Vocal. Son o responsable que esta web funcione axeitadamente. Preparar os formularios de inscripcións das actividades e calqueira necesidade TIC. entre outras cousas. Papá de Álvaro e Matías, encantado de poder botar unha man nesta maravillosa asociación
Jesús Meilán
Si xa estás asociado, podes ser o noso embaixador

Comparte cos outros pais a labor da ANPA

Cantos mais sexamos máis forza e máis cousas podemos facer polo ben común dos nosos fillos