Categoría: Extraescolares

Normas horarios e instruccións actividades 2017-2018

normas

ANPA ANEXA LUGO

ACTIVIDADES CURSO 2017-2018

HORARIO PRECIO

€ / MES

BALONCESTO (Primaria) MÉRCORES E VENRES DE 16:00 A 17:00

16

FÚTBOL – SALA

(6º Inf.– 1º Prim) Pre-benjamines (5 a 7 años)

LUNS E MÉRCORES DE 16:00 A 17:00

18

FÚTBOL – SALA

(2º – 3º – 4º Prim) Benjamines (7 a 10 años)

MARTES E XOVES DE 16:00 A 17:00

18

FÚTBOL – SALA

(5º Y 6º Prim) Alevines (10 a 12 años)

LUNS E XOVES DE 17:00 A 18:00

18

JUMPING (infantil) XOVES 16:00 A 17:00

16

ROBOTICA PRIMARIA LUNS 16:00 A 17:00

19

INGLÉS (Ed. Infantil) LUNS 16:00 A 17:00

21

INGLÉS (1º,2º,3º Primaria) MÉRCORES DE 16:00 A 17:00

21

INGLÉS (4º,5º,6º Primaria) XOVES DE 16:00 A 17:00

21

KÁRATE (a partir de 5 años) MARTES E XOVES DE 16:00 A 17:00

21

MANUALIDADES E PINTURA (A partir de 5 anos) LUNS 16:00 A 18:00 (2 horas seguidas.)

18

ALEMÁN INFANTIL ( A partir de 4 anos ) VENRES DE 16:00 A 17:00

17

ALEMÁN PRIMARIA VENRES DE 17:00 A 18:00

17

PREDEPORTE ( Ed. Infantil ) MÉRCORES DE 17:00 A 18:00

18

ABACO INFANTIL ( A partir de 4 anos) MÉRCORES DE 16:00 A 17:00

21

ABACO PRIMARIA  MÉRCORES DE 17:00 A 18:00

21

BALONMÁN MARTES E MÉRCORES DE 17:00 A 18.00

17

PEQUENOS ENXENEIROS (primaria) VENRES 16:00 A 17:00

21

TENIS MARTES DE 17:00 A 18:00

13

XINMASIA RÍTMICA(dende os 4 anos) LUNS DE 16:00 A 17:00

18

TALLER DE CÓMIC(4º,5º,6ºprimaria) MÉRCORES 16:00 A 17:00

16

PATINAXE (1º,2º,3º de primaria) VENRES DE 16:00 A 17:00

6

PATINAXE (4º, 5º, 6º primaria) VENRES DE 17: A 18:00

6

XOGANDO A CONSTRUIR (infantil) MARTES DE 16:00 A 17:00

18

Nas actividades que se participe en competicións deportivas, será obrigatorio o uso do chándal oficial do colexio para que TODOS VAIAMOS IGUAIS como os demais colexios.

Incrementouse UN EURO por actividade para facer fronte o pago dunha persoa que fará a función de vixilancia e control das actividades.

Este curso as actividade serán aboadas cada mes, directamente o profesor/a que a imparta.

A ANPA só fará un único cobro en concepto de matrícula en actividades, que inclúe o seguro de accidentes do alumno/a.

Cobrarase íntegro no momento da inscrición, independentemente da fecha de alta na actividade e non se devolverá no caso de baixa na mesma.

Será de 50€ para os NON SOCIOS, mentres que os SOCIOS terán un desconto do 80%, debendo aboar 10€.

Solo se cobrará unha matrícula por alumno/a, independentemente do número de actividade nas que se inscriba.

IMPORTANTE CUMPRIMENTAR A FICHA CORRECTAMENTE E INDICAR A DIRECCIÓN DE EMAIL PARA NOTIFICACIÓNS.

NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. CURSO 2017 / 2018

  1. Todas as actividades comezarán a partir do 16 de outubro, polo que o custo desta mensualidade redúcese a metade. Finalizaremos as actividades o día 31 de maio.
  2. A pre-incrición formalizarase exclusivamente de maneira persoal no local da ANPA, o día 3 de outubro de 16:30 a 18:00 ou a través da páxina web www.anpaanexa.es (o rexistro non estará operativo ata esa hora). Será por rigoroso orde de rexistro, pois o nº de prazas é limitado. Terán preferencia os socios da ANPA.
  3. Será preciso entregar cuberto e firmado o modelo de pre-inscrición que axuntamos.
  4. Unha vez revisadas tódalas pre-inscicións, avisaremos de si hai algunha actividade que non se poida realizar por non cubrir os requisitos (nº mínimo de alumnos disposto por monitor/a). Aparecerá no taboleiro de anuncios en breve e na páxina web. Os pre-inscritos serán notificado por email.
  5. A matrícula das actividades poderedes facela directamente no local no momento da inscrición ou ben no nº de conta(de ABANCA) antes do día 11 de outubro. Farase unha matrícula por neno/a, independentemente das actividades as que se inscriba.  IBAN: ES62 2080 0162 3930 4001 1915
  6. Cando un alumno/a curse baixa na actividade, rogase que nolo notifiquen por escrito. Deste modo poderemos xestionar eficientemente os listados e dar parte o monitor. Non se devolverá en ningún caso o importe da matrícula.
  7. Así mesmo, si algún alumno/a desexa inscribirse nunha actividade o longo do curso, deberá facelo a través da ANPA, coa correspondente inscrición e abono da matrícula completa; en caso contrario, non quedará cuberto polo seguro de accedente e calquera eventualidade quedará baixo a responsabilidade dos seus país ou titores.

Ábaco

abaco

Dentro de nuestro taller de ábaco intentamos acercar las matemáticas de manera natural a través de herramientas (como el ábaco) que el niño pueda manipular. El ábaco de hecho es una herramienta que se usa en otros métodos que intentan acercar las matemáticas de forma natural y tangible a los niños. Esto es lo que sucede con el Método del Algoritmo Basado en Números (o Método ABN) cuyo planteamiento fomenta el cálculo mental a través de la utilización de materiales y objetos cotidianos como botones, pinzas de la ropa, palillos…Así que dentro de nuestro taller también hemos decidido incorporar juegos, actividades y materiales que usan estos métodos y que hacen de las matemáticas una tarea más fácil, más conectada con el pensamiento de los niños, más adaptada a sus futuras necesidades y en definitiva, más eficaz para que los alumnos alcancen competencia matemática.

El ábaco en si es una herramienta que usa ABN para reforzar el sentido de unidades, decenas… para facilitar la suma y resta, mejorar la atención y agilizar el cálculo mental entre otras.

Pero en infantil por ejemplo para el ordenamiento de objetos físicos o la disposición de objetos al contar usamos pinzas, materiales ensartables, botones…material del día a día con el que es más fácil trabajar estos aspectos mientras que el conteo lo trabajamos con el ábaco.

En primaria tras dominar las sumas con ábaco introduciremos la tabla del 100, aunque le dedicaremos solo un par de días, para que sepan su uso y entiendan sus ventajas. Es importante introducir con el ábaco conceptos como unidades de millar o decenas de millar y seguir sumando y restando con ellas a través del ábaco pero usaremos estrategias ABN para la resolución de problemas como el problema inventado: les proporcionamos unos datos y ellos plantean un problema y lo resuelven y explican. Que mejor manera de trabajar sumas o restas de cien que con euros de juguete que tocamos y con los que tenemos que dar el cambio en nuestros problemas o actividades.

Sin embargo el propio algoritmo usado en ABN no lo aplicamos dentro del taller ya que realizamos las operaciones a través del ábaco y aunque es muy interesante por las horas y organización del taller no se puede impartir.

Pequenos enxeñeiros

20170921_175155

Pequenos enxeñeiros é unha extraescolar na que se traballa coa física, química, topografía, enxeñaría, etc. a través de experimentos, inventos, e o fomento da creatividade do neno.
Obxectivos:

Abordar con autonomía e creatividade problemas traballando de forma ordenada e metódica.Analizar os obxectos para comprender o seu funcionamento, coñecer os seus elementos e as funcións que realizan.Expresar e comunicar ideas e solucións, así como explorar a súa viabilidade e alcance utilizando os medios
tecnolóxicos, recursos gráficos, a simboloxía e o vocabulario adecuados.Participar de forma activa e responsable no traballo en equipo, na procura de solucións e na toma de decisións.Identificar as diferentes fontes de enerxía renovable traballalas e recoñecer de forma práctica os elementos que
identifican o aproveitamento destas.Entender algunhas das vantaxes e desvantaxes principais do uso das enerxías renovables

Cómic

comic

Este curso acompañaranos Miguel nesta andaina cos cómics. Miguel non necesita presentación pois os premios que leva recibido preséntanolo. Transmitiralle os nenos a súa paixón polos cómics os nenos de primaria, que pouco a pouco irán aprendendo a facer cómics por si mesmos.
Dar a parabéns a Miguel polo seu último tebeo. Déixovos o enlace para que podades saber mais sobre el:

http://elprogreso.galiciae.com/noticia/760919/dous-lucenses-editan-un-comic-duns-bandoleiros-na-revolta-dos-irmandinos

Tenis

tenis

Este ano estreámonos co Tenis. Será unha actividade que dará o noso, xa coñecido por moitos, Vingo.
Esta actividade ten numerosos beneficios para os nenos das que cabe destacar:
Mellorar a forza, psicomotricidade, Velocidade e habilidade.